Popis trasy závodu

Popis platí pouze pro okruh určený kategoriím dospělých (M15, M30, V15, V30, Z15, ZV15).

Trasa je vyznačena bílými pruhy a šipkami na stromech a příhodných objektech. Předpokládaný start je na spodním konci louky, za dlouhým panelákem ulice Jurkovičova, poblíž objektu Rádio Brno (Okružní 29a, červená budova s vysílačem). Od konečné autobusů č. 45, 46 a 57 - Haškova bude příchod k prezentaci vyznačen.

Od břízy (320 m n.m.) na severovýchod (směrem na Soběšice), kousek klesání travou, po cca 50-ti metrech (v místě křižovatky cest, vlevo odbočuje široká cesta strmě dolů) se napojíme na širokou polní cestu, která vede mezi prudkým zalesněným svahem (nachází se vlevo od cesty) a zchátralými a travou zarostlými ploty objektů (stojí vpravo od cesty). Po této polní cestě mírné stoupání až cca 20 m před státní silnici Lesná - Soběšice, kde trasa odbočuje kolmo vlevo na úzkou lesní pěšinu (328 m). Po pěšině stále lesem rovnoběžně se státní silnicí až k zastávce MHD „U rozvodny“. Zde přes širší lesní cestu (nyní zpevněná štěrkem) a stále lesem na sever, rovnoběžně se státní silnicí. Po cca 350 m od zastávky „U rozvodny“ se vyjede z lesa ven, poté podél louky až před zastávku MHD „U vodárny“ (370 m). Před zastávkou kolmo doleva a levotočivou zatáčkou na širší písčitou polní cestu, mírně klesající a vedoucí na jihozápad.

Asi po 50 m jízdy touto cestou jsou vlevo i vpravo garáže. Kolem garáží stále po širší cestě do lesa, po 20 m kolmo vpravo (šipky na stromech) na úzkou lesní pěšinu. Dále téměř po rovině (nikde se neodbočuje na užší stezky) asi 250 m až do místa, kde se pěšina na pravé straně přibližuje k plotu (366 m). Zde vlevo (POZOR na malý betonový patník uprostřed pěšiny) prudce dolů. Následuje nebezpečný výskok přes kluzký kořen stromu, stojícího těsně vlevo vedle pěšiny (vpravo plot !) a kolmá levotočivá zatáčka (nutno silně brzdit!). Pěšina poté strmě klesá a překonává napříč úzké a hluboké údolíčko (tzv. Soběšickou muldu - 345 m). Za krátkým, ale strmým výjezdem z údolíčka následuje 150 m stoupání až ke stromu (358 m) označenému šipkou směřující doleva (pěšina ale vede ještě cca 80 m stále nahoru až ke státní silnici Kr. Pole - Soběšice, při zabloudění se proto vraťte).

Podle šipek kolmo doleva a 100 m po rovině až na rozcestí cest (štěrkový povrch, šipky na stromech). Odtud kolmo doleva úzkou stezkou skrze mlazinu, nejdříve mírně dolů, za mlazinou strmě. POZOR, povrch pěšiny v tomto sjezdu po dešti značně klouže a její boční sklon má tendenci vás stahovat doleva, kde vyčnívá velký pařez - NEBEZPEČÍ PÁDU !! - (330 m).

Za tímto sjezdem s pařezem kolmo doleva (šipky) a vlhkým až blátivým údolím mírné stoupání (nikde neodbočovat vlevo). Asi po 150 m (340 m) začíná stezka stoupat strmě a stáčí se vpravo a po chvíli vlevo do hlubokého a úzkého úvozu, kterým stoupá na návrší (360 m). Odtud asi 60 m, téměř po rovině mlazinou na širší lesní cestu (362 m).

Po cestě kolmo doprava (šipky), mírné klesání. Na prvním rozcestí kolmo doleva (šipky), na dalším rozcestí kolmo doprava (šipky). Následuje křižovatka s širokou lesní cestou u rohu zahrádkářské osady Sadová (POZOR, tato cesta je často používána pro příjezd aut místních zahrádkářů, je proto vhodné přibrzdit a rozhlédnout se). Cestu přejedeme a klesáme asi 450 m po jiné široké cestě (hodně nepříjemných výmolů) podél plotů zahrádek (nikde neodbočovat na užší pěšiny) až na lesní světlinu, kde je několika dobře viditelnými šipkami ukázán směr odbočení kolmo doleva na úzkou pěšinu (320 m). Po pěšině nejdříve mírně, po chvíli strmě dolů do údolí (POZOR v závěru sjezdu stojí v cestě silný strom, zem vpravo od něj je asi do vzdálenosti 2 m silně rozbrázděná kořeny - nejlepší je strom objet zleva či hodně daleko vpravo!). V údolí nejdříve téměř po rovině až na křižovatku cest (298 m).

Zde kousek doprava dolů kolem houští a po cca 5-ti metrech kolmo doleva strmě vzhůru po široké štěrkovité cestě směrem ke startu. Po výjezdu na louku ke kanálu s šipkou (316 m) kolmo doprava a po písčité pěšině téměř po rovině kolem laviček až na konec rovinky. Následuje mírný sjezd po pěšině až k poslední lavičce (308 m). Kousek za ní je vpravo neznatelná mezera mezi keři, kterou se dostanete na velmi strmou a členitou stezku, prudce klesající zpět do údolí (tzv. had). Toto místo není možno mimo závod nějak výrazně označit, proto je hledejte raději pěšky (hned první vhodné stromy jsou bíle označeny). POZOR, sjezd touto stezkou (kluzký písčitý povrch, volné kameny, malá šířka, velký sklon, protisměrné zatáčky. nerovnosti zakryté listím) vyžaduje již určitou znalost techniky jízdy na MTB a zkušenost z náročných sjezdů. Proto si tento úsek dobře natrénujte. Alternativně je možno „hada“ oběhnout a celý svah seběhnout stezkou, která začíná asi 20 metrů před samotným hadem a je celkově o něco málo delší než had. Tuto stezku není dovoleno sjíždět na kole! Je jen pro pěší. Proto se raději během tréninku rozhodněte, kudy budete jezdit/chodit.

V údolí (282 m) kolmo doleva podél plotů zahrádek po široké cestě na rozcestí. Zde téměř kolmo doleva (šipka na kanálu). Asi po 100 m od rozcestí s šipkou na kanálu mírně doleva do prudkého kopce (šipky) až na chodník (295 m). Zde kolmo doleva (šipka na chodníku) a po asfaltovém chodníku stoupání k paneláku na Jurkovičově. Asi 20 m před panelákem kolmo doleva (šipka na chodníku) na písčitou pěšinu vedoucí loukou zpět ke startu k usychající bříze (320 m). U břízy bude cíl.

Mapka závodu

trat/popis.txt · Poslední úprava: 02.09.2022 00:02 autor: Jan Hradil
Driven by DokuWiki
(c) Defekt, o.s., 1997-2020
Přihlásit se