Slovenskem na MTB (2.6. - 5.6.04)
Zdeněk Bartoš


Last update/Poslední úprava je ze dne: 28.2.05

The photos are "clicable"/Fotky jsou "klikací"

First day/První den (3.6.04) - Javorníky
Second day/Druhý den (4.6.04) - Súlovské skály 1
Third day/Třetí den (5.6.04) - Súlovské skály 2

Lenghtwise profil made by cyclocomputer naviiON
(due the broken sensor, there is the real time instead distance moved on the profil)
Podélný profil byl vyroben cyclocomputerem naviiON
(kvůli rozbitému snímači je na profilu místo ujeté vzálenosti reálný čas)

Key points of the trip/Klíčové body trasy: hotel Fran - Melocik - Semeteš - Cisárikovci - Mračkov - Vrchrieka - pod Chotárnym kopcom - hotel Husárik - Čadca
Technical data of the trip/technické údaje trasy: lenght/délka trasy cca 46 km, climbing/stoupání cca 1100 m, nett time of riding (muddy conditions)/čistý čas jízdy v blátě (bez přestávek) - cca 4:00 hours/hodin, gross time of riding/čas jízdy s přestávkami - cca cca 7 hours/hodin
Maps/Mapy: VKU Harmanec - 1:50000, no./č. 108, Javorníky Púchov + 1:50000, no./č. 109, Javorníky Čadca
Next informations (texts mostly in Czech only)/Další internetové informace: Text with 2 drawings (maps)/Popis přejezdu Javorníků na MTB z 7/92 - Photos/MTBfotky m.j. z Javorníků z 6/99 - Photos/MTBfotky m.j. z Javorníků z 6/00 - English annotated photos/MTBfotky m.j. z Javorníků z 8/03 .


Javorniky Mnts. - north-east foothill of the Mnt. Luby (910 m a.s.l.) near the settlement Vrchrieka (760 m). Mountainbikers after 15 km of riding in muddy conditions. Here start the lenghtwise profil listed above (photo 3.6.04 by Zdenek Bartos)
Javorníky - názorná ukázka vzhledu bikerů po 15-ti kilometrové jízdě v blátivém terénu. Jde o konec asfaltky u osady Vrchrieka (760 m n.m.), kam se přijede po červené zn. obtížným terénním sjezdem z kopce Luby (910 m). Zde začíná výše uvedený podélný profil


Javorniky Mnts. - chapel (790 m) on the ridge near the settlement Polany. Drying the muddy wear and lunch (photo 3.6.04 by Zdenek Bartos)
Javorníky - kaplička (790 m) na hřebeni a na červené zn. poblíž osady Polany. Sušení zabláceného oblečení a oběd


Javorniky Mnts. - chapel (790 m) on the ridge near the settlement Polany. Drying the muddy wear and lunch (photo 3.6.04 by Zdenek Bartos)
Javorníky - kaplička (790 m) na hřebeni a na červené zn. poblíž osady Polany. Sušení zabláceného oblečení a oběd


Javorniky Mnts. - chapel (790 m) on the ridge near the settlement Polany. Drying the muddy wear and lunch (photo 3.6.04 by Zdenek Bartos)
Javorníky - kaplička (790 m) na hřebeni a na červené zn. poblíž osady Polany. Sušení zabláceného oblečení a oběd


Javorniky Mnts. - chapel (790 m) on the ridge near the settlement Polany. Drying the muddy wear and lunch (photo 3.6.04 by Zdenek Bartos)
Javorníky - kaplička (790 m) na hřebeni a na červené zn. poblíž osady Polany. Sušení zabláceného oblečení a oběd


Javorniky Mnts. - puncture repair in the pass (755 m) near the settlement Halakovci. View to the north (photo 3.6.04 by Zdenek Bartos)
Javorníky - oprava píchlé duše v sedle (755 m) na červené zn. u osady Halákovci. Pohled na sever


Javorniky Mnts. - view to the north-west from the pass "pod Grapou"(810 m), which is situated above the settlement Mrackov (photo 3.6.04 by Zdenek Bartos)
Javorníky - pohled na severozápad z červené zn. v sedle "pod Grapou" (810 m). Za dřevěným plotem je vidět červenou střechu v osadě Mračkov


Javorniky Mnts. - last brake of the trip by the chapel (790 m) near the settlement Janscovci (photo 3.6.04 by Zdenek Bartos)
Javorníky - poslední odpočinek tohoto dne u kapličky (790 m) poblíž osady Janščovci. Na toto místo jsme se dostali po neznačené cestičce, která traverzuje SV svah vrchu Chotárny kopec (906 m). Od kapličky je možné jet po červené zn. dolů kolem hotelu Husárik do Čadce, nebo jet delší, těžší a hezčí trasou po červené zn. kousek nahoru na křižovatku se zelenou zn. u vrchu Črchla (860 m) a pak doleva po zelené zn. přes osadu Kýčera také do Čadce


Second day/Druhý den (4.6.04) - Súlovské skály 1
First day/První den (3.6.04) - Javorníky
Third day/Třetí den (5.6.04) - Súlovovské skály 2

Lenghtwise profil made by cyclocomputer naviiON
(due the broken sensor, there is the real time instead distance moved on the profil)
Podélný profil byl vyroben cyclocomputerem naviiON
(kvůli rozbitému snímači je na profilu místo ujeté vzálenosti reálný čas)

Key points of the trip/Klíčové body trasy: Súlov - sedlo Pastúch - Zbyňov - sedlo 560 m n.m. - Kňazova Lehota - Babkov - Podhorie - Roháčské sedlo - Súlov - sedlo 630 m n.m. - Vrchteplá - Manínská tiesňava - Vrchteplá - sedlo 596 m n.m. - Súlov
Technical data of the trip/technické údaje trasy: lenght/délka trasy cca 46 km, climbing/stoupání cca +1315 m, nett time of riding (muddy conditions)/čistý čas jízdy v blátě (bez přestávek) - cca 3:30 hours/hodin, gross time of riding/čas jízdy s přestávkami - cca 6 hours/hodin
Maps/Mapy: VKU Harmanec - 1:50000, no./č. 157, Súľovské vrchy + 1:50000, no./č. 120, Malá Fatra + 1:50000, no./č. 108, Javorníky Púchov + 1:50000, no./č. 109, Javorníky Čadca
Next informations (texts mostly in Czech or Slovak only)/Další internetové informace: Text and photos/Popis a fotky z téměř totožné trasy v Súlovských skalách na MTB z 8/2000 - English annotated photos/MTBfotky m.j. ze Súlovských skal z 8/03 - Website of the village Sulov/Web obce Súlov


Sulov Rockies - pass Patuch/Pastuch (621 m) with wooden cross (photo 4.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - sedlo Patúch/Pastúch (621 m) s dřevěným křížem a s rozcestníkem značených cest (my jsme přijeli po žluté zn.)


Sulov Rockies - climbing the noname pass (565 m) on the bicycle in such muddy conditions was impossible... (photo 4.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - vyjet do bezejmenného sedla (565 m) na kole bylo blátivou neznačenou cestou nemožné. Všiměte si hlubokých rýh plných vody, které na této cestě zanechaly drapáky terenních motorek... Mimochodem následující den 5.6.04 se tudy jel Author Strážovský bikemaraton...


Sulov Rockies - wooden cross in the noname pass (565 m) (photo 4.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - dřevěný kříž v bezejmenném sedle (565 m)


Sulov Rockies - good place for lunch and good lookout (556 m), cca 700 m far from the end of the village Pohorie. View to the north (photo 4.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - asi 700 m daleko od konce vsi Podhorie (po modré zn. směrem na Roháčske sedlo) je pěkná vyhlídka (556 m), kde jsme poobědvali


Sulov Rockies - also on this grass track with muddy soil was impossible for someone to climb this slope on the bicycle... View from the lookout (556 m) to the south-east. You can see the houses of the village Podhorie in the valley and the buildings of the agriculture farm in the village Babkov above it (photo 4.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - je li jílovitá půda nasáklá vodou, je obtížne na kole vyjet i takovéto travnaté stoupání... Pohled z vyhlídky na modré zn. (556 m) směrem na jihovýchod. Dole v údolí je vidět pár domků ze vsi Podhorie, nad nimi se bělají budovy zemědělského družstva ve vsi Babkov. Kopec nad družstvem je Strážna (686 m)


Sulov Rockies - view from the lookout (556 m) to the north-east. You can see the houses of the village Lietavska Zavadka in the valley on the left (photo 4.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - Pohled z vyhlídky na modré zn. (556 m) směrem na severovýchod. Vlevo dole v údolí je vidět pár domků ze vsi Lietavská Závadka


Sulov Rockies - view from the lookout (556 m) to the north. You can see the village Lietavska Zavadka in the valley (photo 4.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - Pohled z vyhlídky na modré zn. (556 m) směrem na sever. Dole v údolí je vidět ves Lietavská Závadka, vpravo na horizontu je kopec Vrch (560 m). Ze sedla ve středu snímku (u jakoby vykousnutého lesa) jsme následující den sjižděli bez cesty lesem na druhou stranu hřebene....


Sulov Rockies - view from the lookout (556 m) to the south-east. You can see the village Lietava in the valley and the white ruins of the castle Lietava on the top of the mount on the right (photo 4.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - Pohled z vyhlídky na modré zn. (556 m) směrem na jihovýchod. Dole v údolí je vidět ves Lietava, vpravo na horizontu je vidět malá bílá skvrnka, což je zřícenina hradu Lietava


Sulov Rockies - lunch on the lookout (556 m). View to the north (photo 4.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - oběd na vyhlídce na modré zn. (556 m). Pohled na sever


Sulov Rockies - church in the village Sulov (photo 4.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - kostel ve vesnici Súlov


Sulov Rockies - view from the noname pass (638 m) to the south. You can see the white houses of the village Vrchtepla afar in the center (photo 4.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - pohled z bezejmenného sedla (638 m) na jih. V dálce uprostřed je vidět bílé domy vesnice Vrchteplá


Sulov Rockies - Maninska tiesnava/narrow (photo 4.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - Manínská tiesňava


Sulov Rockies - Maninska tiesnava/narrow (photo 4.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - Manínská tiesňava


Third day/Třetí den (5.6.04) - Súlovské skály 2
First day/První den (3.6.04) - Javorníky
Second day/Druhý den (4.6.04) - Súlovovské skály 1

Lenghtwise profil made by cyclocomputer naviiON
(due the broken sensor, there is the real time instead distance moved on the profil)
Podélný profil byl vyroben cyclocomputerem naviiON
(kvůli rozbitému snímači je na profilu místo ujeté vzálenosti reálný čas)

Key points of the trip/Klíčové body trasy: Lietavská Závadka - u kopce Vrch - rozcestí u vrchu Roháč - Hričovský hrad - Ovčiarsko - Brezany - Lietavská Závadka
Technical data of the trip/technické údaje trasy: lenght/délka trasy cca 25 km, climbing/stoupání cca +800 m, nett time of riding (muddy conditions)/čistý čas jízdy v blátě (bez přestávek) - cca 2:10 hours/hodin, gross time of riding/čas jízdy s přestávkami - cca cca 3:30 hours/hodin
Maps/Mapy: VKU Harmanec - 1:50000, no./č. 109, Javorníky Čadca
Next informations (texts in Slovak only)/Další internetové informace: Website of the village Lietava/Web obce Lietava


Sulov Rockies - after "downhill" without the single-track through old spruce forest from the pass (556 m) near the Mnt. Vrch (560 m), we reached muddy forestry road which was not listed in the map ! (photo 5.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - po "sjezdu" severním směrem bez značky i bez cestičky ze sedla (556 m) poblíž kopce Vrch (560 m) jsem se dostali na zablácenou lesní odvozní cestu, vedoucí zřejmě ze vsi Peklina. Tato cesta není nakreslena ve výše uvedené mapě


Sulov Rockies - ruins (564 m) of the Hricov castle (photo 5.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - zřícenina hradu Hričov (564 m). Na zříceninu je ale nutné vystoupit pěšky po červené zn., na kole to nejde


Sulov Rockies - view to the south from the meadow (400 m) with sheep herd. The ruins of the Hricov castle are in the centre (photo 5.6.04 by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - zřícenina hradu Hričov z louky (400 m) s ovčím stádem. Nacházíme se na červené zn., cca 500 m severně od zříceniny


Připomínky k této stránce pošlete na adresu: zdbartos@seznam.cz


[ Domovská stránka Z. Bartoše / MTB stránka Z. Bartoše ]


Jste návštěvníkem této WWW stránky

od data uvedeného na počitadle mé Home Page.