Slovenskem na MTB (30.8. - 31.8.03)
Zdeněk Bartoš

Last update/Poslední úprava je ze dne: 27.12.03

The photos are "clicable"/Fotky jsou "klikací"

Podrobnější informace dodám časem, zatím si jen představujete, že jste přímo na těch horách.

First day/První den (30.8.03) - Javorníky, Turzovská vrchovina, Beskydy
Second day/Druhý den (31.8.03) - Súlovské skály

Lenghtwise profil made by cyclocomputer naviiON
Podélný profil byl vyroben cyclocomputerem naviiON

Key points of the trip/Klíčové body trasy: hotel Fran - Melocik - Semeteš - Vysoká n. Kysucou - Nižný Kelčov - Bubmbálka - U tabulí - hotel Fran
Technical data of the trip/technické údaje trasy: lenght/délka trasy 51,51 km, climbing/stoupání +1603 m, nett time of riding/čistý čas jízdy (bez přestávek) - 4:24 hours/hodin, gross time of riding/čas jízdy s přestávkami - cca 9 hours/hodin
Maps/Mapy: VKU Harmanec - 1:50000, no./č. 108, Javorniky Puchov/Javorníky Púchov + 1:50000, no./č. 109, Javorniky Cadca/Javorníky Čadca
Next informations (texts mostly in Czech only)/Další internetové informace: Text with drawing (map)/Popis přejezdu Javorníků na MTB z 7/92 - Text with lenghtwise profil/Popis přejezdu Beskyd na MTB z 5/93 - Photos/MTBfotky m.j. z Javorníků z 6/99 - Photos/MTBfotky m.j. z Javorníků z 6/00 - English anotated photos/MTBfotky m.j. z Javorníků z 6/04 .


Javorniky Mnts. - view from the main ridge near the mount Cemerka (1052 m a.s.l.) towards south (photo by David Samuels)
Javorníky - pohled z hlavního hřebene (z modré značky) poblíž vrchu Čemerka (1052 m n.m.) směrem na jih


Javorniky Mnts. - view from the main ridge near the mount Cerenka (948 m a.s.l.) towards north-west (photo by David Samuels)
Javorníky - pohled z hlavního hřebenu (poblíž křižovatky červené a zelené značky) východně od vrchu Čerenka (948 m n.m.) směrem na severozápad


Javorniky Mnts. - nice village chapel (790 m a.s.l.) near the settlement Ovsenovci. View towards east (photo by David Samuels)
Javorníky - kaplička (790 m n.m.) na červené značce východně od restaurace "U Melocika" poblíž osady Ovsenovci. Pohled na východ


Javorniky Mnts. - difficult part (especially in the wet conditions) of the track climbing to the pass near the mount Luby (910 m a.s.l.) (photo by David Samuels)
Javorníky - obtížná část (za mokra téměř nesjízdná) stoupání po červené značce do sedla u vrchu Luby (910 m n.m.)


Javorniky Mnts. - nice view towards south-east (to mount Zarubana Kycera - 884 m a.s.l.) during climbing the mount Luby (910 m a.s.l.) (photo by David Samuels)
Javorníky - vytěžení vzrostlých smrků pod stezkou stoupající po červené značce do sedla u vrchu Luby (910 m n.m.) otevřelo dočasně pěkný výhled na jihovýchod na boční hřeben a vrchol Zarůbané Kýčery (884 m n.m.)


Turzovska Highland - view to the northern part of the village Nizny Kelcov (650 m a.s.l.). There is the border mountain ridge (Beskydy Mnts.) between Czech Republic and Slovakia on the horizont (photo by David Samuels)
Turzovská vrchovina - pohled z červené značky (č. 0841) na severní část vesnice Nižný Kelčov (650 m n.m.). Na horizontě je vidět hraniční hřeben (jde o pohoří Beskydy) mezi ČR a Slovenskem. Povšimněte si loga el. konference Velo na temeni přilby


Turzovska Highland - view to the eastern part of the village Nizny Kelcov (650 m a.s.l.) - (photo by David Samuels)
Turzovská vrchovina - pohled z červené značky (č. 0841) na východní část vesnice Nižný Kelčov (650 m n.m.). Sklon pěšiny je v tomto místě velmi strmý a pro průměrné jezdce obtížně sjízdný (směrem nahoru)


Beskydy Mnts. - view from the main ridge (from the mount Beskyd - 900 m a.s.l.) towards north. There is the highest mount of the Beskydy Mnts. (Lysa Mount - 1323 m a.s.l.) in the centre of the horizont (photo by David Samuels)
Beskydy - pohled z hlavního hřebene (červená značka) z vrchu Beskyd (900 m n.m.) na sever. V pozadí uprostřed Lysá hora (1323 m n.m.), vpravo Travný (1203 m n.m.)


Beskydy Mnts. - view from the main ridge (from the mount Beskyd - 900 m a.s.l.) towards north. There is the highest mount of the Beskydy Mnts. (Lysa Mount - 1323 m a.s.l.) on the left side of the horizont. On the right side is the mount Travny - 1203 m a.s.l. (photo by David Samuels)
Beskydy - pohled z hlavního hřebene (červená značka) z vrchu Beskyd (900 m n.m.) na sever. V pozadí vlevo Lysá hora (1323 m n.m.), vpravo Travný (1203 m n.m.). Povšimněte si loga el. konference Velo na temeni zelenkavé přilby


Beskydy Mnts. - view from the main ridge (from the mount Beskyd - 900 m a.s.l.) towards north-east (photo by Ami Samuels)
Beskydy - pohled z hlavního hřebene (červená značka) z vrchu Beskyd (900 m n.m.) na severovýchod


Beskydy Mnts. - Makovsky pass on the border between Czech Republic and Slovakia (photo by David Samuels)
Beskydy - Makovský průsmyk (U tabulí), hranice mezi ČR a Slovenskem (červená značka)


Second day/Druhý den (31.8.03) - Súlovské skály
First day/První den (30.8.03) - Javorníky, Turzovská vrchovina, Beskydy

Lenghtwise profil made by cyclocomputer naviiON
Podélný profil byl vyroben cyclocomputerem naviiON

Key points of the trip/Klíčové body trasy: Súlov - sedlo Pastúch - Zbyňov - sedlo 560 m n.m. - Kňazova Lehota - Babkov - Podhorie - Roháčské sedlo - Súlov - sedlo 630 m n.m. - Vrchteplá - sedlo 596 m n.m. - Súlov
Technical data of the trip/technické údaje trasy: lenght/délka trasy 35,44 km, climbing/stoupání +1140 m, nett time of riding/čistý čas jízdy (bez přestávek) - 3:07 hours/hodin, gross time of riding/čas jízdy s přestávkami - cca 6 hours/hodin
Maps/Mapy: VKU Harmanec - 1:50000, no./č. 157, Sulovske vrchy/Súľovské vrchy or/nebo
1:50000, no./č. 120, Mala Fatra/Malá Fatra + 1:50000, no./č. 108, Javorniky Puchov/Javorníky Púchov + 1:50000, no./č. 109, Javorniky Cadca/Javorníky Čadca
Next informations (texts mostly in Czech and Slovak only)/Další internetové informace: Text and photos/Popis a fotky z téměř totožné trasy v Súlovských skalách na MTB z 8/2000 - Website of the village Sulov/Web obce Súlov


Sulov Rockies - view from the fields located south of the village Sulov towards north. There is the ridge between Sulov castle ruin (left) and the mount Brada (816 m a.s.l.) on the horizont (photo by David Samuels)
Súlovské skály - pohled z polí ležících jižně od vsi Súlov (ze žluté značky) směrem na sever. V pozadí na horizontu je vidět hřeben mezi zříceninou Súlovského hradu (vlevo) a vrchem Brada (816 m n.m.)


Sulov Rockies - meadows south of the village Sulov (photo by David Samuels)
Súlovské skály - louky jižně od vsi Súlov (žlutá značka)


Sulov Rockies - scene south-east of the village Hradna (photo by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - pohled ze žluté značky jihozápadním směrem na poslední domky vsi Hradná


Sulov Rockies - meadows east of the village Hradna (photo by David Samuels)
Súlovské skály - louky východně od vsi Hradná (žlutá značka)


Sulov Rockies - break by the hide near the pass Pastuch (photo by Ami Samuels)
Súlovské skály - u posedu na žluté značce poblíž sedla Pastúch


Sulov Rockies - excellent viewpoint (570 m a.s.l.) west of the village Zbynov. View towards south. There is the ridge of the Lucanska Mala Fatra Mnts. on the horizont with the mount Klak (1352 m a.s.l.) in the center and with the small town Rajec under it (photo by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - výborné vyhlídkové místo (570 m n.m.) poblíž žluté značky západně od vsi Zbyňov. Jižně odtud je na horizontu vidět hřeben Lúčanské Malé Fatry s vrchem Klak (1352 m n.n.) uprostřed a s městečkem Rajec pod ním


Sulov Rockies - excellent viewpoint (570 m a.s.l.) west of the village Zbynov. View towards south-east. There is the ridge of the Lucanska Mala Fatra Mnts. on the horizont. The highest point of this mountains, mount Velka luka (1475 m a.s.l.), is in the center of this photo and the part of the spa Rajecke Teplice (on the left) and the village Zbynov (on the right) are under it (photo by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - výborné vyhlídkové místo (570 m n.m.) poblíž žluté značky západně od vsi Zbyňov. Jihovýchodně odtud je na horizontu vidět hřeben Lúčanské Malé Fatry s nejvyšším vrchem pohoří Velká lúka (1475 m n.n.). V údolí je vlevo vidět část lázní Rajecké Teplice a vpravo vesnici Zbyňov


Sulov Rockies - excellent viewpoint (570 m a.s.l.) west of the village Zbynov. View towards north. There is the side ridge of the Sulov Rockies on the horizont with the mount Kamenny diel (653 m a.s.l.) on the left and the noname pass (560 m a.s.l.), which we'll climb later, on the right (photo by David Samuels)
Súlovské skály - výborné vyhlídkové místo (570 m n.m.) poblíž žluté značky západně od vsi Zbyňov. Pohled na sever. Na fotce je vidět boční hřeben Súlovských skal s vrchem Kamenný diel (653 m n.n.) vlevo. Vpravo je bezejmenné sedlo (560 m n.m.), kam budeme za chvíli stoupat bez značky ze Zbyňova


Sulov Rockies - excellent viewpoint (570 m a.s.l.) west of the village Zbynov. View towards south-east. There is the ridge of the Lucanska Mala Fatra Mnts. on the horizont. The highest point of this mountains, mount Velka luka (1475 m a.s.l.), is in the center of this photo and the part of the spa Rajecke Teplice (on the left) and the village Zbynov (on the right) are under it (photo by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - výborné vyhlídkové místo (570 m n.m.) poblíž žluté značky západně od vsi Zbyňov. Jihovýchodně odtud je na horizontu vidět hřeben Lúčanské Malé Fatry s nejvyšším vrchem pohoří Velká lúka (1475 m n.n.). V údolí je vlevo vidět část lázní Rajecké Teplice a vpravo vesnici Zbyňov


Sulov Rockies - excellent viewpoint (660 m a.s.l.) a couple of meters near by the singletrack (viewpoint is accessible only by walking) south of the Rohacske pass. View towards north-west to the mount Brada (816 m a.s.l.) - (photo by David Samuels)
Súlovské skály - výborné vyhlídkové místo (660 m n.m.) kousek od modré značky (vyhlídka je dostupná jen pěšky) jižně od Roháčského sedla. Pohled na severozápad na vrch Brada (816 m m n.m.)


Sulov Rockies - excellent viewpoint (660 m a.s.l.) a couple of meters near by the singletrack (viewpoint is accessible only by walking) south of the Rohacske pass. View towards south-west to the village Sulov and to the ridge called Holazne (photo by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - výborné vyhlídkové místo (660 m n.m.) kousek od modré značky (vyhlídka je dostupná jen pěšky) jižně od Roháčského sedla. Pohled na jihozápad na ves Súlov a na tři řady hřebenů, z nichž nejvyšší se jmenuje Holazne


Sulov Rockies - excellent viewpoint (660 m a.s.l.) a couple of meters near by the singletrack (viewpoint is accessible only by walking) south of the Rohacske pass. View towards north-west (photo by Ami Samuels)
Súlovské skály - výborné vyhlídkové místo (660 m n.m.) kousek od modré značky (vyhlídka je dostupná jen pěšky) jižně od Roháčského sedla. Pohled na severozápad


Sulov Rockies - excellent viewpoint (660 m a.s.l.) a couple of meters near by the singletrack (viewpoint is accessible only by walking) south of the Rohacske pass. View down towards south-west (photo by David Samuels)
Súlovské skály - výborné vyhlídkové místo (660 m n.m.) kousek od modré značky (vyhlídka je dostupná jen pěšky) jižně od Roháčského sedla. Pohled ze skal dolů směrem na jihozápad


Sulov Rockies - excellent viewpoint (660 m a.s.l.) a couple of meters near by the singletrack (viewpoint is accessible only by walking) south of the Rohacske pass. View towards north (photo by Ami Samuels)
Súlovské skály - výborné vyhlídkové místo (660 m n.m.) kousek od modré značky (vyhlídka je dostupná jen pěšky) jižně od Roháčského sedla. Pohled na sever


Sulov Rockies - excellent viewpoint (660 m a.s.l.) a couple of meters near by the singletrack (viewpoint is accessible only by walking) south of the Rohacske pass. View towards north-west (photo by David Samuels)
Súlovské skály - výborné vyhlídkové místo (660 m n.m.) kousek od modré značky (vyhlídka je dostupná jen pěšky) jižně od Roháčského sedla. Pohled na severozápad


Sulov Rockies - excellent viewpoint (660 m a.s.l.) a couple of meters near by the singletrack (viewpoint is accessible only by walking) south of the Rohacske pass. View towards north (photo by David Samuels)
Súlovské skály - výborné vyhlídkové místo (660 m n.m.) kousek od modré značky (vyhlídka je dostupná jen pěšky) jižně od Roháčského sedla. Pohled na sever


Sulov Rockies - view from the noname pass (630 m a.s.l.) towards south to the village Vrchtepla (photo by Zdenek Bartos)
Súlovské skály - pohled z bezejmenného sedla (630 m n.m.) směrem na jih. Nad přilbou bikera je vidět střechy chalup poblíž vesnice Vrchteplá


Sulov Rockies - view from the noname pass (596 m a.s.l.) towards south. There is the rock Okruhle (692 m a.s.l.) in the center and the roofs of the village Vrchtepla under it (photo by David Samuels)
Súlovské skály - pohled z bezejmenného sedla (590 m n.m.) směrem na jih. Uprostřed je vidět skalnatý vrchol Okrúhle (692 m n.m.) a střechy vesnice Vrchteplá pod ním


Připomínky k této stránce pošlete na adresu: zdbartos@seznam.cz


[ Domovská stránka Z. Bartoše / MTB stránka Z. Bartoše ]


Jste návštěvníkem této WWW stránky

od data uvedeného na počitadle mé Home Page.