Domovská stránka e-mail
Základní údaje
logo

Z historie

Je těžké rozhodnout, kde s vyprávěním začít. Vznik Defektu byl totiž velmi plynulý proces.
Zakládající členové současného občanského sdružení (Prdílek, Brďa, Strejda) se totiž znají již od základní školy a už od střední školy podnikají pravidelné každoroční výlety/zájezdy/expedice do Alp. Již zde je možné vysledovat pozdější zálibu a orientaci členů.
Prvním důležitým mezníkem je zřejmě expedice "Cykloalpy '95", což byla první akce, které se jádro budoucího sdružení nejen účastnilo, ale i ji samo organizovalo. Nápad se zrodil v hlavách Brďi a Strejdy a znamenal přes 1500 km dlouhou cestu na kolech přes Grossglockner Hochalpenstrasse do Lechtalu a zpět.
Dalším okamžikem, který je nutné zmínit, je víceméně náhodná Strejdova a Brďova účast v tehdy ještě "tajném" MTB závodě Soběšická mulda '96, kde se seznámili s jejím organizátorem Zdeňkem Bartošem.
Asi nejdůležitější pro následující vývoj byla další cyklistická expedice, Ukrajina '97. Díky dost vážnému defektu na kole jednoho z účastníků se musela výprava vrátit z poloniny zpět do civilizace a přenocovat na stejném místě, což mělo velmi tristní následek: ukradení bicyklů celé výpravě. V té chvíli samozřejmě šok a tragédie, z dnešního pohledu ovšem i důležitý kladný moment pro další směřování činnosti.
původní logo z r.1997 Během několikadenní nucené nečinnosti při čekání na výsledky "pátrání" místní milice po bicyklech se členové výpravy usnesli na založení cyklistického a cetovatelského sdružení, pojmenované po třídenních diskusích na památku nehody, která to všechno začala, Defekt.
Tehdy šlo samozřejmě ještě o "sdružení" VELMI neoficiální, víceméně si tak jen začali sami říkat, nicméně šlo o první formalizaci už poměrně stálého uskupení kamarádů a předznamenává velmi jednoznačně další kroky.
Dalším významným zlomem byla Soběšická mulda '97. Strejda a Brďa se opět chtěli zúčastnit závodu, ovšem neměli vzhledem k prázdninovým událostem na čem :-(, takže alespoň nabídli Zdeňku Bartošovi pomoc při organizaci závodu. Došlo k dohodě, že z nepovolené akce pro několik kamarádů se stane veřejný závod, včetně příslušných povolení, propagace a vůbec.
Zájem ovšem předčil veškerá očekávání a rozsah i význam závodu rychle rostl. Brzy proto přestal vyhovovat model, kdy oficiálním pořadatelem, přes kterého muselo projít veškeré účetnictví a papírování vůbec, byl VSK MZLU Brno. Již v roce 1999 proto začali členové tehdejšího Defektu společně se Zdeňkem Bartošem a Milanem Antonovičem uvažovat o registraci Defektu jako občanského sdružení a tím i "legalizaci" veškeré činnosti a možnosti vyvíjet tyto aktivity pod vlastní hlavičkou.
Ale až na jaře 2000 se podařilo zjistit, co tento krok obnáší a když Prdílek připravil první betaverzi stanov, začaly se věci hýbat.
Během měsíce bylo odladěno jejich znění, byly odeslány na MV ČR, které dne 26. května 2000 registrovalo Defekt jako občanské sdružení, a 7. června 2000 přidělil ČSÚ Brno o.s. Defekt IČO, čímž byl celý proces založení občanského sdružení završen.

Stanovy
Členská základna
Z historie
Pořádané akce
Soběšická mulda
 


copyright (c) Defekt, o.s.
design (c) czex.cz