Hiking in Slovakia / VHT na Slovensku (2.9. - 9.6.04)
(1. part/část 3.9.-4.9.04)
Zdeněk Bartoš


Last update/Poslední úprava je ze dne: 3.12.07

The photos are "clicable"/Fotky jsou "klikací"

First day/První den (3.9.04) - Low Tatras 1/Nízké Tatry 1
Second day/Druhý den (4.9.04) - Nízké Tatry 2
Third day/Třetí den (5.9.04) - Slovenský Raj 1
Fourth day/Čtvrtý den (6.9.04) - Slovenský Raj 2
Fifth day/Pátý den (7.9.04) - Vysoké Tatry 1
Sixth day/Šestý den (8.9.04) - Vysoké Tatry 2

Lenghtwise profil made by cyclocomputer naviiON
(due the fact, we didn't ride on the bicycle, there is the real time instead distance moved on the profil)
Podélný profil byl vyroben cyclocomputerem naviiON
(protože jsme nejeli na kole, je na profilu místo ujeté vzálenosti reálný čas)

Key points of the trip/Klíčové body trasy: Važec (813 m) - Murná dolina - dolina Benkovo - Doštianka (1234 m) - Panská hoľa (1429 m) - salaš Budnárka (1290 m)
Technical data of the trip/technické údaje trasy: lenght/délka trasy cca 27 km, climbing/stoupání cca + 1190 m, sestup/descending cca - 690 m, gross time of walking/čas chůze s přestávkami - cca 11:15 hours/hodin
Maps/Mapy: VKU Harmanec - 1:50000, no./č. 123, Nízke Tatry Kráľova Hoľa


Low Tatras - the first hard climbing on the mountain ridge was in the wet grass (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nizké Tatry - první strmé stoupání na hřeben vedlo mokrou travou


Low Tatras - the slope of the first hard climbing was very high, about 58% (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nizké Tatry - první těžké stoupání bylo velmi strmé, sklon byl kolem 58%


Low Tatras - lunch in the 2/3 of the first climbing (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nizké Tatry - oběd ve 2/3 prvního stoupání


Low Tatras - easy walking with beautiful views around on the contour hunting path, where was the grass cuted due the comming deer hunting season (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nizké Tatry - chůze po krásně vysekaném vrstevnicovém loveckém chodníku byla pohodlnější a nabízela množství výhledů


Low Tatras - view towards the south (on the end of the Benkovo valley) from the hunting path (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nizké Tatry - pohled z vrstevnicového loveckého chodníku směrem na jih, na závěr doliny Benkovo


Low Tatras - on the contour hunting path (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry - na krásně vysekaném vrstevnicovém loveckém chodníku


Low Tatras - view from the hunting path towards south-west on the valley Benkovo and the mount Grun (1309 m)(photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry - pohled z loveckého chodníku směrem na jihzápad, do doliny Benkovo a na protilehlý hřeben s vrcholem Grúň (1309 m)


Low Tatras - the hunting path unfortunately fell down on the end, towards the tractor track, which you can see in the right side of the photo. You can see wooden hide on the horizont in the center of the photo (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry - lovecký chodník bohužel nakonec klesl dolů, až k traktorové cestě, kterou můžete vidět v pravé části snímku. Na horizontu uprostřed snímku je vidět dřevěný posed, ke kterému směřujeme.


Low Tatras - (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras - (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 3.9.04 by Jonathan Hajos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras - (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 3.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Second day/Druhý den (4.9.04) - Low Tatras 2/Nízké Tatry 2
First day/První den (3.9.04) - Nízké Tatry 1
Third day/Třetí den (5.9.04) - Slovenský Raj 1
Fourth day/Čtvrtý den (6.9.04) - Slovenský Raj 2
Fifth day/Pátý den (7.9.04) - Vysoké Tatry 1
Sixth day/Šestý den (8.9.04) - Vysoké Tatry 2

Lenghtwise profil made by cyclocomputer naviiON
(due the fact, we didn't ride on the bicycle, there is the real time instead distance moved on the profil)
Podélný profil byl vyroben cyclocomputerem naviiON
(protože jsme nejeli na kole, je na profilu místo ujeté vzálenosti reálný čas)

Key points of the trip/Klíčové body trasy: salaš Budnárka (1290 m) - Heĺpianský vrch (1586 m) - Andrejcová (1520 m) - Ždiarske sedlo (1473 m) - Orlová (1840 m) - Králova hoĺa (1946 m) - Telgárt (860 m) + transport by car to Dobšinská Ĺadová Jaskyňa (850 m)
Technical data of the trip/technické údaje trasy: lenght/délka trasy cca 21 km, climbing/stoupání cca + 1160 m, sestup/descending cca - 1490 m, gross time of walking/čas chůze s přestávkami - cca 9:10 hours/hodin
Maps/Mapy: VKU Harmanec - 1:50000, no./č. 123, Nízke Tatry Kráľova Hoľa + 1:25000, no./č. 4, Slovenský Raj


Low Tatras (photo 4.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry - Čištění zubů před salaší Budnárka (1290 m), kde jsme přespali. Info o možnostech bivakování na různých horách najdete TADY


Low Tatras (photo 4.9.04 by Jonathan Hajos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 4.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 4.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 4.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 4.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 4.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 4.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 4.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 4.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 4.9.04 by Jonathan Hajos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 4.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 4.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 4.9.04 by anonymous)
Nízké Tatry -


Low Tatras (photo 4.9.04 by Zdenek Bartos)
Nízké Tatry -

First day/První den (3.9.04) - Nízké Tatry 1
Second day/Druhý den (4.9.04) - Nízké Tatry 2
Third day/Třetí den (5.9.04) - Slovenský Raj 1
Fourth day/Čtvrtý den (6.9.04) - Slovenský Raj 2
Fifth day/Pátý den (7.9.04) - Vysoké Tatry 1
Sixth day/Šestý den (8.9.04) - Vysoké Tatry 2


Připomínky k této stránce pošlete na adresu: zdbartos@seznam.cz


[ Domovská stránka Z. Bartoše / VHT stránka Z. Bartoše ]


Jste návštěvníkem této WWW stránky

od data uvedeného na počitadle mé Home Page.