Moravským krasem na MTB
Zdeněk Bartoš

(část níže uvedeného textu byla otištěna v časopise Velo č. 3/99)
Barevný podélný profil trasy (33 kB)
Barevná mapka trasy (96 kB)

Poslední úprava této stránky je ze dne 17.9.2002.

Délka trasy: 48,5 km, nezpevněný povrch: 37,1 km - 76,5 %, asfalt: 11,4 km - 23,5 %, převýšení: + 935 m, - 935 m, předpokládaná doba jízdy bez přestávek: 3 hodiny a 10 minut.

Nevím co se vybaví při vyslovení názvu Moravský kras vám, já si ale vždy vzpomenu na jeskyně a na školní výlety, které s oblibou do těchto končin směřují. Jde však i o oblast, kde je spousta pěkných bikových tras, a proto si myslím, že byste opět po čase mohli navštívit nějakou jeskyni a projet si přitom na kole třeba níže uvedenou okružní trasu.

Nejdříve ale trochu obecných informací. Chráněná krajinná oblast (CHKO) Moravský kras, byla vyhlášena v roce 1956 na území o rozloze 94 km2. Nachází se v severojižním pruhu devonských vápenců mezi Sloupem a Brnem. Pro tento krajinný celek jsou typické krasové plošiny rozryté množstvím závrtů a hluboké žleby s ponornými toky a množstvím jeskyní. Moravský kras je členěn na tři celky. Severní část (ve které se nachází i dále popisovaná MTB trasa) je odvodňována řekou Punkvou. Pro veřejnost jsou spřístupněny jeskyně Punkevní, Sloupsko-šošůvské, Balcarka a Kateřinská. Moravský kras je významný i pestrým zastoupením vzácných rostlinných a živočišných společenstev. Suché jeskyně jsou důležitými archeologickými lokalitami.


Štětovaná cesta lipovou alejí po zelené značce od zříceniny hradu Blansek k osadě Nové Dvory

A nyní již následuje popis jedné z možných tras. Pro lepší orientaci v terénu doporučuji vzít si s sebou na vyjížďku podrobnou mapu, např. tu kterou vydal v roce 1997 KČT v měřítku 1:50 000 pod názvem Okolí Brna, Moravský kras (číslo mapy 86).
Trasa začíná v Blansku u železniční stanice Blansko-Macocha. Od nádraží (270 m n.m., dále budu psát jen 270 m) devětset metrů stoupání po silnici po zelené značce kolem sídliště Písečná až na polní cestu (320 m). Po ní stále stoupání po zelené, nejdříve kolem zahrádek, pak lesem (část lesní cesty je v úseku cca 400 m posypána silnou vrstvou štěrku) k rozcestníku "Blansko Žižlavice" (453 m, ujeto 2,5 km od počátku - dále budu psát jen 2,5 km).
Tady již vjíždíme na území CHKO Moravský kras, a tak prosím všechny mé případné následovníky, aby v CHKO nejezdili mimo značené cesty a při sjezdech ve svažitých podmáčených (měkkých) lokalitách raději kolo vedli, protože při smýkání zadního kola lehce vyryjí do půdy rýhu, kterou pak následný dešťový příval může prohloubit až do velikosti strže. Stejně tak je nutné dávat na turistických značkách pozor na chodce, kteří v tak obtížném terénu cyklistu nečekají (a navíc většinou ani včas neslyší), a v nepřehledných zatáčkách nebo při předjíždění chodců dostatečně zpomalit (při předjíždění doporučuji požádat o dovolení, aby se chodci moc nelekli). Já jsem trasu projížděl v srpnu 1998 a nikoho jsem v nepřehledných místech nepotkal, to ale nemusí být pravidlem.
Od rozcestníku "Blansko Žižlavice" dále mírné stoupání po lesní cestě a zelené značce na kótu 470 m ke kolmé pravotočivé zatáče. Po lesní pěšině klesání k rozcestníku a vyhlídce "U lavečky" (450 m, 4 km). Zde se nacházíme na hraně svahu prudce spadajícího asi 120 výškových metrů do Punkevního údolí. Tato hrana je zároveň západní hranicí národní přírodní rezervace (NPR) "Vývěry Punkvy", což je nejvýznamější chráněné území Moravského krasu. Mimo bohatství krasových jevů je tato rezervace významná především přirozeným výskytem tisu a kruhatky mathioliho (tato bylina roste na dně a na stěnách propasti Macocha, jako na jediné lokalitě v ČR). Od rozcestníku "U lavečky" dál po zelené značce mírné stoupání po lesní stezce až ke kolmé levotočivé zatáčce (pozor, značku zde lze snadno přehlédnout) u elektrického vedení (485 m, 5,1 km). Po polní cestě 300 m až na silnici ve vsi Těchov. Po silnici vpravo 500 m mírné stoupání vesnicí kolem bezejmenného rozcestníku a "velmi estetických" lvů ke kolmé odobočce zelené značky doprava mezi zahrádky (510 m, 5,9 km). Zpočátku po polní cestě, později po lesní stezce krajem lesa mírné stoupání k protisměrné pravotočivé zatáčce (530 m, 6,5 km). V těchto místech se dostáváme do NPR "Vývěry Punkvy. Zelená značka začíná prudce klesat (sklon kolem 16 %), ale stezka je sjízdná. Mne však v srpnu 1998 po 700 m sjezdu zastavily vyvrácené stromy, které bránily v plynulém sjezdu dalších 400 metrů. Posledních 100 m sjezdu už je sjízdných, stezka je však velmi suťovitá a na vlhkých kamenech kolo dost klouzalo.


Prudký sjezd s četnými vývraty po zelené značce ze vsi Těchov k silnici před hotelem Skalní mlýn. Vpravo "Stráň zapadajícího slunce"

V údolí (330 m, 7,7 km) kolmo doleva po silnici a po zelené kolem hotelu k rozcestníku "Skalní mlýn - hotel" (334 m, 8,1 km). Odtud po žluté značce po silnici mírně vpravo po mostě přes Punkvu k rozcestníku "Kateřinská jeskyně" (339 m, 8,5 km). Jeskyni je možné po předchozí objednávce navštívit.


Stezka od rozcestníku Kateřinská jeskyně po žluté značce k hornímu můstku propasti Macocha

Stále po žluté značce prudce vzhůru (až 14 %) po kamenité lesní cestě (vápenec za vlhka dost klouže) ke Křenkovu pomníku (470 m, 9,4 km). Mírné, cca 400 m dlouhé, klesání a pak opět stoupání po lesní cestě až k asfaltové silničce (485 m, 10,6 km). Po asfaltce kolmo vlevo a po rovině 100 m k rozcestníku "Macocha - propast". Zde se můžete občerstvit v "Útulně u Macochy" a za levný peníz se podívat z horního můstku do 138,7 m hluboké propasti, nejhlubší v ČR (případně si, je to možné i s kolem !!, sjet lanovkou ke vchodu do Punkevních jeskyní a po předchozí objednávce navštívit i je). Možné je k jeskyním sjet i na kole po červené značce a dole v Pustém žlebu pak odbočit doleva po žluté.


Obtížné stoupání v serpentinách z Pustého žlebu po červené značce k propasti Macocha

Naše trasa však pokračuje po žluté nejprve po lesní stezce pak klesáním po schodech (slabším povahám doporučuji kolo vést) k rozcestníku "Macocha - dolní můstek" (465 m, 11 km). Po žluté kolmo vpravo (cca 80 m) před schody vedoucí k dolnímu můstku, zde kolmo vlevo a po lesní cestě, spolu s naučným chodníkem, mírné stoupání (zde opouštíme NPR Vývěry Punkvy) až cca 50 m před posed (475 m, 11,6 km). Tady kolmo vlevo z lesní cesty na úzkou pěšinu a téměř po rovině k rozcestníku a vyhlídce "Koňský spád" (480 m, 11,8 km). Odtud je vidět meandr Pustého žlebu se skalními stěnami až 100 m hlubokými. Po žluté 600 m mírné stoupání částečně po tzv. škrapech lesní stezkou na kótu 506 m. Sjezd k rozcestníku "Nad Pustým žlebem" (497 m, 12,5 km). Po žluté nejprve téměř po rovině, pak krátce dolů na 470 m a poměrně strmě vzhůru krajem lesa k rozcestníku "Dolina" (505 m, 14 km).


Typické krasové vápencové skalky u rozcestníku "Dolina"Uvniř závrtu "Dolina"

Asi 50 m vpravo od rozcestníku je rozsáhlý závrt téhož jména. Po žluté kousek rovně a pak kolmo vlevo (pozor, široká cesta svádí k přímé jízdě) klesání po lesní cestě k silničce a k rozcestníku "U dubu" (460 m, 14,9 km). Po asfaltce (vjezd motorových vozidel zakázán) a červené vpravo k hotelu Broušek (467 m, 15,5 km). Po státní silnici a červené kolem vchodu do Sloupsko-šošůvských jeskyní (možnost návštěvy po předchozí objednávce) do vsi Sloup (poutní kostel P. Marie Bolestné) k rozcestníku "Sloup" (473 m, 16,7 km). V obci naše trasa opuští CHKO Moravský kras.


Výjezd po modré značce z obce Sloup do údolí Luhy


Údolí Luhy těsně za obcí Sloup

Od rozcestníku vpravo po modré cca 100 m po silnic, pak kolmo vlevo a po polní cestě mírné stoupání širokým údolím proti proudu Luhy (na výše uvedené mapě je tento potok nesprávně označen jako Punkva) k rozcestníku "Pod Vlčí skálou" (530 m, 21 km). Značka v tomto cca 4,3 kilometry dlouhém úseku na dvou místech opouští širokou polní cestu a vede lesem, pro cyklisty je však lépe pokračovat po polňačce i bez značky. Od rozcestníku pokračuje mírné stoupání po modré proti proudu Luhy (na 22,4 km přejezd potoka), lesem po občas podmáčených pěšinách, později po lesní cestě a na závěr po polní cestě k samotě a rozcestníku "Oborský dvůr" (619 m, 25,7 km). V blízkém rybníku je možnost koupání. Kolmo doleva po červené značce a polní kamenité cestě cca 10% stoupání podél plotu obory až na kótu 665 m. Klesání stále přímo po červené k potoku (pozor, širší lesní cesta svádí k odbočení doprava) a od potoka (635 m) mírné stoupání po polní cestě s pěknými výhledy na nejvyšší bod trasy, na kraj vsi Žďárná (670 m, 28,4 km). Mírný sjezd vesnicí po asfaltu k rozcestníku "Žďárná" a odtud 300 m bez značky po pravé straně kostela na oběd do pohostinství "Pod kaštanem" (635 m, 29 km). Opět bez značky zpět k rozcestníku (650 m) a odtud po zelené značce doprava přes silnici a mezi domky ven ze vsi. Zpočátku klesání po polní cestě s pěknými výhledy až na kraj lesa, pak lesní cestou stále dolů k rozcestníku "Nad Vlčí skálou" (581 m, 32,5 km). Lesem po zelené nahoru na kótu 600 m, dolů do sedla 572 m, nahoru na 582 m, dolů na lesní asfaltku (570 m, 34,5 km). Po asfaltce klesání 400 m, pak kolmo doleva na lesní pěšinu (pozor, jízda po kvalitní asfaltce svádí k přehlédnutí této odbočky). Po zelené (četné kořeny) poměrně prudce dolů do Sloupu k rozcestníku (473 m, 35,8 km). U místního kostela jsou minimálně dvě restaurace. Ve Sloupu trasa opět vstupuje na území CHKO.
Dále po asfaltu přes obec 500 m po modré značce (cca 50 m za kostelem kolmo vpravo) až k vedlejší silnici odbočující doleva. Odtud kolem zahrádek polní pěšinou po modré poměrně velmi strmě (sklon okolo 13 %) až na kótu 533 m. Polní cestou s krásnými výhledy po modré do sníženiny (525 m) a pak stoupání na kraj vsi Vavřinec (545 m, 37,5 km). Po asfaltce k rozcestníku "Vavřinec" (538 m), stoupání na kótu 557 m, mírné klesání k hospodě (možnost občerstvení) ve vsi Veselice (550 m, 39,4 km). Tady trasa definitivně opouští CHKO. Po asfaltu a modré kousek za hospodu na rozcestí, zde vpravo na vedlejší silnici a po ní až na konec vesnice a asfaltu (570 m, 40,2 km). Dále po lesní cestě poslední 200 metrové stoupání na kótu 580 m (jde o část kopce Podvrší - 590 m), sjezd k rozcestníku "Obůrka" (522 m, 41,8 km). Dvěstě metrů odtud po modré je vyhlášená výletní restaurace "U krále Jiřího". Modrá značka vede od restaurace až k železniční zastávce Blansko-město 5 km už jen po silnici, takže doporučuji zkusit dojet do Blanska bez značky ještě 3,7 km terénem (a k tomu jen 2,8 km po silnici) podle následujícího popisu. Těsně před restuarací "U krále Jiřího" (517 m, 42 km), odbočit na neznačenou polní cestu kolmo doleva (přijíždíme-li od rozcestníku "Obůrka"). Podél domků 400 m až k transformátoru a kapličce (510 m, 42,4 km). Zde kolmo doprava a 100 m podél prodejny potravin, přes státní silnici a točnu autobusu na lesní pěšinu, která klesá 500 m až na kraj lesa k plotu chaty (490 m, 43 km). Mezi polem a plotem po polní cestě mírně vlevo dolů k dalším chatám (lokalita se nazývá Češkovice).
Podél plotů chat nejdříve po rovině pak po drobným kamením zpevněné cestě dolů na křižovatku cest u hráze rybníka, který láká ke koupání. Za rybníkem je vidět velká budova hotelu Panorama - možnost občerstvení a brouzdání WWW stránkami, v hale hotelu jsou dva PC připojené k Internetu. Od rybníka (450 m, 43,7 km), kolmo doleva klesání po kamenité cestě podél zahrádek a potoka k dalšímu rybníku (435 m, 44 km). Rybník se v mírném stoupání objede zleva a pak cesta pokračuje po rovině vysoko nad hladinou další vodní nádrže (není na mapě) až k její hrázi. Zde zpevněná cesta odbočuje kolmo doprava na hráz, naše trasa však vede přímo po hlinité stezce dolů k rozcestí u okraje lesa. Odbočka na lesní pěšinu mírně doprava a po levé straně potoka Palava (po chvíli jej stezka překračuje po dřevěném mostku na pravou stranu) po kamenité stezce plné kořenů poměrně strmě dolů až k blanenské "přehradě" Palava a k restauraci Myslivna (330 m, 45,7 km). Dále již po asfaltovém chodníku po pravé straně "přehrady", za hrází kolmo vlevo dolů na parkoviště a pak po silnici klesání podél potoka městem až k blanenskému zámku. Zde se raději zeptejte na nejkratší cestu k blanenské poště. Od pošty kolmo doleva po rovině po hlavní silnici směr Brno 1,1 km zpět k nádraží Blansko Macocha (270 m, 48,5 km), kde trasa končí.

Kontakty:
Sídlo Správy CHKO Moravský kras: Sadová 2, 678 01 Blansko, tel.: 0506/417 825)
Turistické informační centrum, Svitavská 33, 678 01 Blansko, tel.: 0506/536 35
Správa jeskyň Moravského krasu, rezervace vstupenek, tel.: 0506/3575, tel./fax: 0506/55379
Hotel Skalní mlýn, tel.: 0506/418113
Útulna u Macochy, tel.: 0506/3155, 0506/418113
Hotel Broušek, Sloup, tel.: 0506/435307
Pohostinství Pod kaštany, Žďárná, J. Davidová, tel.: 0508/468281
Výletní restaurace U Jiřího, Obůrka, tel.: 0506/2365


Pripominky k teto strance poslete na adresu: zdbartos@seznam.cz


[ Domovska stranka Z.Bartose / VHT stranka Z.Bartose / MTB stranka Z.Bartose ]


Jste návštěvníkem této WWW stránky

od data uvedeného na počitadle mé Home Page.