Chočské vrchy a Oravská vrchovina na MTB
Zdeněk Bartoš

Vřelé díky Martinovi Rybákovi za převedení mých negativů do digitální podoby.

Podrobnou textovou část vytvořím časem. Zatím se musíte spokojit jen se stručným textem a s obrázky, které jdou za sebou tak, jak jsme pohoří projížděli....

Kdy: 5.8.98.
Mapa: 1:50 000, Chočské vrchy - vodná nádrž Liptovská Mara, mapa č. 111, vydal VKÚ Harmanec, š.p. v r. 1995

Popis trasy:


Jeden z prudších úseků stoupání po šotolinové cestě a červené značce Kvačianskou dolinou. Vpravo je vidět informační tabuli místní naučné stezky


Odjezd po šotolinové cestě a červené značce ze sedla (970 m) na horním konci vesnice Malé Borové. V pozadí hřeben Blato (1138 m)


Pohled z červené značky na loukách Mlynová (cca 1000 m) na Západní Tatry (zleva Sivý vrch, Salatín, Pachoľa, Baníkov, zcela vzadu vpravo Baranec - 2184 m). Vpravo louky na planině Svorad.


Pohled z červené značky na kopci Vrchy (927 m) na vesnici Malatiná (803 m), na louky pod Ostrým vrchem (cca 1020 m) a na Velký Choč (1607 m)


Pohled z červené značky na kótě 796 m, ležící severovýchodně nad vsí Osádka, na západ. Vpravo je vidět pokračování naší trasy hřebenem až do Dolného Kubína


Připomínky k této stránce pošlete na adresu: zdbartos@seznam.cz


[ Domovská stránka Z.Bartoše / VHT stránka Z.Bartoše / MTB stránka Z.Bartoše ]


Jste návštěvníkem této WWW stránky

od data uvedeného na poèitadle mé Home Page.