K2 - Čogori (8611), Karakorum.
K2 - Čogori (8611), Karakorum.

Mt. Everest 1998

*

Pravidla

Sraz: sobota 24. října 1998
ve 9:00 u dolní stanice lanovky na Petřín

Spěchající horolezec skáče přes ledovcovou puklinu
Skokan na ledovci

Pravidla výstupu na Mt. Everest/Petřín

 • Výstupu na vrchol Mt. Everestu se koná ve dvou kategoriích:
  • družstva
  • šílenci (jednotlivci)

 • Každé družstvo musí být smíšené a má minimálně tři maximálně pět členů.

 • Je třeba zdolat 68-krát (slovy: osmašedesátkrát) petřínský kopec (nikoliv rozhlednu!). Přibližně u stanic lanovky budou dvě kontrolní stanoviště, kde při každém průchodu bude do průkazu horolezce dáno razítko, potvrzující výstup.

  Jungefrau
 • Družstvo vystupuje na vrchol zpravidla štafetově. Každý člen musí absolvovat celkově alespoň 5 výstupů. Počet výstupů v jednom kuse není limitován. Šílenci vystupují samostatně.

 • Všichni účastníci výstupu dostanou malou odměna. Na první družstvo a prvního šílence čeká na vrcholu věší odměna. Pokud se vrcholu nepodaří dosáhnout do neděle do 12:00, odměnu dostanou ti, kteří budou nejvýš.

 • K pohybu nahoru mohou horolezci využívat zpočátku vlastních nohou, později celého těla :-) a asfaltových chodníků. Je zakázáno zkracovat si cestu po trávě a vytvářet nové zkratky a chodníčky. (V případě sněhové pokrývky může být organizátorem udělena vyjímka z asfaltu.)

 • Pro pohyb dolů povoleno užívat lanovku (pozor, chtějí za ni platit!), vlastní tělo a případně teleskopické či lyžařské hůlky. Veškerá kolečková vozidla jsou zakázána!

 • Start je v sobotu v 9:00 u spodní stanice lanovky na Petřín, prezentace do 8:45 tamtéž.

 • Účastnický poplatek k závodu je stanoven v kategorii družstev na 100 Kč/družstvo, v kategorii šílenců na 30 Kč/osobu.

 • K přesunům je povoleno používat jen asfaltové chodníky. Vyvarujte se prosím výroby vlastních cestiček a zkratek přes trávníky.

 • Všichni účastníci a diváci zachovávají čistotu, pořádek a klid.

 • Prosíme všechny, aby zachovávali alespoň základní pravidla fair-play.
Upozornění: Každý účastník se výstupu účastní na vlastní riziko a dbá sám na svou bezpečnost. Organizátoři nenesou žádnou zodpovědnost za jakékoliv újmy na fyzickém či psychickém zdraví a na materiálu.

© Jan Hradil, 30. září 1998